National Book Publications

Mediasten Tümörleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 58-64.

Atrial Septal Defektler
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 77-80.

Endokardiyal Yastık Defektleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 81-83.

Ventriküler Septal Defektler
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr Ayla Gürel Sayın, Op. Dr. A. Kürşat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 84-86

Kalp Tümörleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 220-221.

Arter Yaralanmaları
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 269-272.

Venöz Tromboembolism, Varisler
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ders Kitabı, Prof. Dr. Güven Erdoğ, Op. Dr. A. Kürsat BOZKURT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınevi, 1996, sayfa 266-268.

Medulla Spinalis Yaralanmalarına Eşlik Eden Göğüs Travmaları
Medulla Spinalis Yaralanmaları, A. Kürşat Bozkurt, Ed: Murat Hancı, Önder Aydıngöz
Logos Yayıncılık, İstanbul, 77-78

Venöz Sistem Hastalıkları
Genel Cerrahi, A. Kürşat Bozkurt, Ed: Ünal Değerli, Yavuz Bozfakioğlu
Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 7. baskı, 264-271

Periferik Vaskuler Hastalıklarda Statinlerin Yeri
Statinler ve Ötesi, A. Kürşat Bozkurt, Ed: Hakan Karpuz
Simge Yayıncılık, İstanbul, 1. baskı, 51-62, 2004

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Cerrahi Tedavi
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Ed: Prof. Dr. Sema Umut
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-4, İstanbul, Şubat 2005, 281-287

Venöz Sistem Hastalıkları.
Genel Cerrahi, A. Kürşat Bozkurt, Ed: Ünal Değerli, Yeşim Erbil
Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 8. baskı, 2006, 305-312

Pnömotoraks
Plevra Hastalıkları, A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen, Ed: Prof. Dr. Birsen Mutlu
İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-6, İstanbul, 2006, 145-152

Hemotoraks
Plevra Hastalıkları, A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen, Ed: Prof. Dr. Birsen Mutlu
İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi-6, İstanbul, 2006, 153-161

Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri
Ateroskleroz: Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu, A. Kurşat Bozkurt, Elmas Kanbur
İstanbul Üniveristesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Dizisi, No 52, Ekim 2006: S: 113-117

Kronik Venöz Yetersizliğin Medikal Tedavisi
Kronik Venöz Yetersizlik, A. Kürşat Bozkurt, Zeki Talas, Mine Yılmaz Demirbaş, Ed: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, 2007, 81-97

Variköz Venlerin Endovasküler Tedavisi
Kronik Venöz Yetersizlik, A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen, Elmas Kanbur, Ed: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım.
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, 2007, 135-143

Akciğer Transplantasyonu
A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen, Ed: Prof. Dr. Sema Umut
İ.Ü Cerrahpşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Kitap Dizisi

Karotis Arterlerinde Vaskülitik Tutulum, Karotis Arter Hastalıkları
A. Kürşat Bozkurt, Mine Yılmaz Demirbaş, Ed: Prof. Dr. Enver Dayıoğlu, Op. Dr. Yusuf Kalko

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ders Kitapları Dizisi, Bölümler:

• Ekstrakranial Serebral Damar Patolojilerinde Cerrahi Tedavi
• Vazospastik Damar Hastalıkları, Kollajen Doku Hastaliklarinda Vasküler Tutulum
• Torasik Outlet Sendromu (Toraks Çıkımı Bası Sendromu)
• Thromboangiitis Obliterans (Buerger Hastalığı)
• Venöz Hastalıklar

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Periferik Arter ve Ven Hastalıkları Tedavi Kılavuzu
Ed: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt

Estes JM, Whittemore AD. Üst ekstremitenin tıkayıcı hastalığı.
In: John L. Cameron. Güncel Cerrahi Tedavi. Avrupa Tıp Kitapçılık, Istanbul, 1. basım, 788-792, 2001

Sanchez LA. Periferik arterlerin tıkayıcıc hastalıklarında endovasküler greft ile tedavi.
In: John L. Cameron. Güncel Cerrahi Tedavi. Avrupa Tıp Kitapçılık, Istanbul, 1. basım, 783-788, 2001

Sınger M, Webb AR. Acil Tıpta Algoritmalar.
Bölüm 3: Kardiovasküler. Yüce Yayım, 2002, İstanbul. Sayfa 26-51

Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı.
Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 17. Doğumsal Kalp Hastalıkları. Sayfa 463-492

Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı.
Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 18. Edinsel Kalp Hastalıkları. Sayfa 493-506

Schwartz SI. Cerrahi prensipleri el kitabı. 
Nobel Tıp Kitapları, Istanbul, 2002. Bölüm 19. Toraks anevrizmaları ve aort diseksiyonu. Sayfa 507-515.

Cecil, Textbook of Medicine.
Bölüm 80. Kalp transplantasyonu, İstanbul, 2006, 485-489

Glyn G. Jamieson. Genel cerrahi operasyonlarının anatomisi.
Bölüm 35. Üst extremite arterlerine uygulanan operasyonlar: Kol arterlerinin anatomisi, 2007. Sayfa 177-179

Cerrahi koroner revaskülarizasyon komplikasyonları. Crabtree TD, Moon MR.
In: Mulholland MW, Doherty GM. Cerrahide Komplikasyonlar.
Çeviri: A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007, 286-297

Arter cerrahisinin komplikasyonları. Upchurch GR, Eliason JL, Stanley JC.
In: Mulholland MW, Doherty GM. Cerrahide Komplikasyonlar.
Çeviri: A. Kürşat Bozkurt, Ezel Erşen. Güneş Tıp Kitapevleri, 2007, 317-335