Yurtiçi Dergi Yayınları

Profundoplastiler
G. Erdoğ , Y. Karaözbek , M. Özer, A. Sayın, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 337-340, 1989

Alt extremitelerin iskemik hastalıklarında axillofemoral ve axillobifemoral girişimler.
G. Erdoğ, Y. Karaözbek, M. Özer, A. Sayın, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 341-346, 1989

Persistent juguler lenfatik kese.
G. Erdoğ, Y. Karaözbek , M. Özer, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 20: 361-364, 1989

Oncocytic Carcinoid of lung
S. Umut, K. Sözer, S. Çetin, G. Öngen, S. Erturan, A. Erdağ, K. BOZKURT Turkish J of Medical and Biological Research 1(2): 84-86, 1990

Ehlers-Danlos sendromu ve vasküler manifestasyonları
H. Coşkun, E. Ahat, K. Beşirli, K. BOZKURT Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 21: 661- 666, 1990

Infrapopliteal bypass’ lar
F. S. Vural, G. Erdoğ, B. Tunalı, C. Dalgıç, S. Yıldırım S, K. BOZKURT Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 30 (3): 201-206, 1990

Trakeobronkial yabancı cisimler
F. S. Vural, H. Erolçay, Y. Yörük, K. Kaynak, K. Beşirli, K. BOZKURT, G. Erdoğ Endoskopi Dergisi 4: 9-12, 1991

Postoperatif bronkoplevral fistüllerin endoskopik tanı ve tedavisi
M. Yaman, A. Noberi Göklen, K. Beşirli, K. BOZKURT Endoskopi Dergisi 3: 21-25, 1991

İki değişik olgu nedeniyle bronşial kistler
H. Coşkun, K. BOZKURT, FS Vural Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23: 329-333, 1992

HIV ( +) toksikoman hastada multipl brakial arter enjeksiyonuna bağlı yalancı anevrizma
K. BOZKURT, Y. Yörük, H. Tüzün, K. Aktan Damar Cerrahisi Dergisi 1: 47-50, 1992

İnfrainguinal travmatik yalancı anevrizmalar
E. Ahat, K. Kaynak, F. S. Vural, K. BOZKURT, N. Sözüdoğru Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 207-210, 1994

Tek taraflı iliak arter lezyonlarında femoro-femoral bypass
F. S. Vural, A.K. BOZKURT, H. Sunar, A. G. Sayın, H. Tüzün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: 315-318, 1994

Dializ bağımlısı kronik böbrek yetersizliği olgusunda aortokoroner bypass
H. Tüzün, H. Sunar, K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, H. Erolçay, M. Ayaz, S. Burhani, F. S. Vural Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2: 278-280, 1994

Femoropopliteal pozisyonda politetrafloroetilen ve safen ven greftlerinin 2 yıllık sonuçlarını irdelenmesi 
H. Coşkun, K. BOZKURT, K. Kaynak, C. Köksal Damar Cerrahisi Dergis 1994 (3): 19-22, 1994

İnflow yetersizliği olan olgularda femoropopliteal bypass öncesi uygulanan iliak PTA’ nın önemi 
L. Onat, K. BOZKURT, C. Işlak, C. Köksal, H. Tüzün, F. Numan Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 3 (1): 37-40, 1994

Damar yaralanmaları üzerine bir değerlendirme 
M. Özer, A. Sayın, H. Tüzün, A. K. BOZKURT, K. Kaynak, K. Beşirli, Klinik Gelişim 7: 3036-3041, 1994

Karotid endarterektomileri (20 olgu analizi) 
K. Beşirli, K. BOZKURT, K. Kaynak, F. S. Vural, E. Ahat, H. Tüzün, M. Özer, G. Erdoğ Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1994; 2: 148-151

İatrojenik damar yaralanmaları 
K. BOZKURT, K. Beşirli, A. Korkmaz, C. Köksal, H. Sunar, S. Burhani, H. Tüzün, F. Kocamaz Damar Cerrahisi Dergisi 4: 126-130, 1995

Concomitant cardiac and pulmonary operations 
BOZKURT AK, Güvendik L Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3. 232-235, 1995

İzole kobay kalplerinde iskemik arrest sonrası levosimendan ve amrinonun inotropik etkilerinin karşılaştırılması 
Ö. Süzer, A. K. BOZKURT, A. Süzer, Z. Aykaç, A. Barlas Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1996; 1: 4-8

Klostridiopeptidaz A nın venöz staz ülserlerinde etkisi 
A. K. BOZKURT, C. Köksal, G. Erdoğ Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (3); 98-101

Popliteal arter varyasyonları ve cerrahi önemi 
K. Kaynak, B. Eryüksel, K. BOZKURT, K. Beşirli, E. Kutluk, N. Sözüdoğru, Ü. Şehirli, S. Çavdar, H. Coşkun Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (3); 129-133

Diflouromethyl ornithine decreases the injury of ischemia in isolated rat hearts. 
Süzer Ö, BOZKURT AK, Kaynar M Turkish Journal of Medical Sciences 1997; 27: 1-5

Buerger hastalığı (Tromboanjiitis obliterans) 
A. K. BOZKURT, C. Köksal, G. Erdoğ Sendrom 1997; 9 (2): 56-58

Karotikosubklavian ve karotikobrakial revaskülarizasyonlar 
A. K. BOZKURT, K. Beşirli, H. Tüzün, A. G. Sayın, G. Erdoğ Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 6 (1): 31-33

Scimitar sendromunda cerrahi korreksiyon 
H. Tüzün, A. K. BOZKURT, K. Beşirli, K. Kaynak, H. Sunar, B. Eryüksel, K. Aktan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, Nisan- Haziran 1997

Renal cell carcinoma with tumour thrombus extension into the inferior vena cava and right atrium 
A. K. BOZKURT, L. Güvendik Medical Bulletin of Istanbul University 1998;31(2):68-73

Değişik sütür materyellerinin sıçan aortasında oluşturdukları histopatoljik değişiklikler. 
C Köksal, AK BOZKURT, C Arslan, Ş İlvan, B Özkaynak, B Öz, AG Sayın. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:130-134

Bilateral endoskopik retroperitoneal lomber sempatektomi (olgu sunumu).
AK BOZKURT, M Ertem, N Yavuz, C. Arslan, L Yüceyar, D Ertem. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6:152-154

Diabetik hastalarda femoropopliteal veya femorotibial bypass: Orta dönem takip sonuçları.
C Köksal, K Beşirli, AK BOZKURT, K Kaynak, U Cangel, A Sayın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dergisi 1999;30:203-206

Periferik arter hastalarında lipid peroksidayonu ve antioksidan kapasite.
C Köksal, D Konukoğlu, M Ercan, K Kazımoğlu, AK BOZKURT. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:244-246

Arka mediastenin nörojenik hakter tümörleri.
S Topdağ, U Cangel, A Korkmaz, K Kaynak, K Beşirli, AK BOZKURT, H Tüzün, AG Sayın. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 1999;7:63-66

Venöz staz ülserlerinin tedavisinde Unna Bandajı ile Comfeel yara örtüsü ve elastik kompresyon bandajının karşılaştırılması.
C. Özbek, C. Köksal, Taner Kurdal, K. Kaynak, A.K. BOZKURT, AG Sayın. Fileboloji Dergisi, 1, 2001, 7-12

Superior Sulkus (Pancoast) Tümörleri.
A.K. BOZKURT Solunum 3: 76-79, 2001

Varis etiyolojisinde eser elementlerin rolü.
M Ercan, C Köksal, K Kazımoğlu, C Arslan, D. Konukoğlu, AK BOZKURT, AG Sayın Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:168-170

Eser element düzeyindeki değişiklikler doku hipoksisisni açıklar mı?
Cengiz Köksal, Caner Arslan, Meltem Ercan, Dildar Konukoğlu, Kamran Kazımoğlu, AK BOZKURT, Ayla Gürel Sayın. Damar Cerrahisi Dergisi 2001/1;19-22

Deneysel iskemi-reperfüzyon hasarının önlenmesinde pentoksifillinin rolü.
A. K. BOZKURT Damar Cerrahisi dergisi. 2001/3;101-104.

Pnömotoraks.
AK. BOZKURT. Solunum. Özel Sayı, Plevra hastalıkları. 2002;4(Ek 1):206-209

Aterosklerotik damar hastalıklarında lipid ve lipoprotein değerlerinin irdelenmesi.
K. Beşirli, C. Koksal, C. Arslan, K. Kazımoğlu, G. Şirin, AK BOZKURT, K. Kaynak, H. Tüzün. Cerrahpasa J Med 2002;33:160-162

Abdominal aort anevrizma etiolojisinde eser elementlerinin rolü. 
A. T. Çörtelekoğlu, C. Koksal, M. Ercan, AK BOZKURT, K. Beşirli, H. Tüzün, AG Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003:11(3); 185-187

Atipik yerleşimli kist hidatik. 
AT Çörtelekoğlu, K. Beşirli, L Yüceyar, AK BOZKURT, K. Kaynak, H. Tüzün, AG Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003:11(3);195-197

Infrainguinal periferik atherosklerotik arter hastalıklarında akın değerlendirilmesinde anjiografi ve renkli doppler ultrasonografinin karşılaştırılması. 
K. Beşirli, Gökçe Şirin, Cengiz Köksal, Kürşat Bozkurt, Hasan Tüzün, Ayla Gürel Sayın. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi 2004 ;12 :259-261

İntratorasik J Teli Düğümlenmesi : Videotorakoskopik tedavi. 
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği 2004 ;11(3) :121-124

Videothoracoscopic lung biopsy in the diagnosis of interstitial lung disease. 
Ikitimur HD, Toker F, Demir T, Bozkurt AK, Yildirim N. Tuberk Toraks. 2004;52(2):164-70

115 kanser hastasında port komplikasyonlarının değerlendirilmesi. 
T. Samancı, Nil Molinas Mandel, A. Küşat Bozkurt, Fikret Kutlu, Cihan Uras. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 2004 ;???:2004

Buerger Hastalığı. 
A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahisi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri, Kalp Damar cerrahisi. 2006; 2(25): 2006

Medastinal nörojenik tümörler. 
Adalet Demir, A. Kürşat Bozkurt. Türkiye Klinikleri, Göğüs Cerrahisi. 2006 ;2(47) :32-39

Çocuk hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriovenöz fistüller. 
Mine Yılmaz Demirbaş, Zeki Talas, Cengiz Candan, A. Kürşat Bozkurt. Damar Cerrahi Dergisi 2007 ;16(2) :19-24

Venöz trombozda yeni antikoagülanlar. 
A. Kürşat Bozkurt, Mine Yılmaz Demirbş (Türkiye Klinikleri, baskıda)