Ulusal Toplantı Konuşmaları

Çocuklarda romatizmal kapak hastalığına cerrahi yaklaşım.
XXII. Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Toplantısı. 11.12. 1998, Istanbul

Akciğer hastalıkları tanısında girişimsel yöntemler: Mediastionostomi.
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi. 5-9 Haziran 1999, İstanbul

Torasik outlet tümörlerinde tedavi prensipleri. Yuvarlak masa toplantısı: Akciğer kanserinde genişletilmiş rezeksiyonlar.
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ortak Toplantısı. 6-9 Kasım 2000, Antalya

Künt ve penetran kalp yaralanmaları.
Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları –II. Kardiyak nedenli ani ölümler. 13-14 Nisan 2002, İstanbul

Akciğer hacim azaltıcı cerrahi.
Solunum araştırmaları derneği toplantısı, Istanbul. (Konuşma tam metni Solunum dergisi 2002;4(2):314-315)

Venöz yetmezlik kursu. Kurs koordinatörü, Medikal tedavi, Cerrahi Tedavi
VIII. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Ürgüp

II. Kronik venöz yetersilik kursu. Kurs koordinatörü, medikal tedavi, cerrahi tedavi
25 şubat 2005 Cuma, Siyami Ersek hastanesi, İstanbul

Kronik yara bakımı ve tedavisi sempozyumu, Venöz ülserler ve iskemik yaralar sempozyumu
11-13 Mart 2005, Antalya

Varis tedavisinde internal ve eksternal lazer uygulamaları: Workshop, bilimsel koordinatör
İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi, 21 Nisan 2005 İstanbul

Varis tedavisinde internal ve eksternal lazer uygulamaları: Workshop, Varis tedavisinde yenilikler.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 22 Nisan 2005, Workshop, İzmir

Buerger hastalığında medikal ve konservatif tedavi yöntemleri. Panel: Buerger hastalığında güncel tedavi yöntemleri. 
XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 18-22 Mayıs 2005, Antalya

Alt hava yolu darlıklarında cerrahi tedavi
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, 19-23 Ekim 2005, Antalya

III. Kronik venöz yetersilik kursu. Medikal tedavi, Endovenöz Lazer.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11 Kasım 2005

IV. Kronik venöz yetersizlik kursu, Medikal tedavi, Endovenöz lazer ve minifilebektomi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 9 Haziran 2006

Kesik topallaması olan hastalarda tedavi prensipleri. Ateroskleroz sempozyumu.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. 19-20 Ekim 2006.

Üst ekstremitede arteriovenöz fistül girişimleri: Teknik, karşılaştırma ve sonuçlar. I. Kronik renal yetersizlikte damar erişim kursu.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya

16. V. Kronik venöz yetersizlik kursu: Anti-tez: Endovenöz lazer+minifilebektomi gold standarttır.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya

V. Kronik venöz yetersizlik kursu: Anti-tez: Medikal tedavi CEAP I-VI hastalarda kullanılmalıdır.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinde Iloprost uygulamaları: Periferik arter hastalıklarında iloprost uygulamaları.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, 1-5 Kasım 2006, Antalya

Venöz sistemde antitrombotik tedavi: Derin ven trombozunda güncel klavuz bilgileri ve günde tek doz tedavi.
Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide antitrombotik yaklaşımlar sempozyumu-1. 12. 2006. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ankara

Venöz tromboemboli paneli. Tanı – Tedavi.
Palandöken Kalp Damar cerrahisi Günleri. 17 Ocak 2007. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum

Kronik venöz yetersizlik: Medikal tedavi.
VI. Kronik venöz yetersizlik kursu. 13. 4. 2007. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. İstanbul

Varis tedavisi: Endovenöz yöntemler. VI. Kronik venöz yetersizlik kursu
13. 4. 2007. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu. İstanbul

Alt ekstremite oklüsiv hastalıklarında güncel tedavi paneli. Alt ekstremite periferik arter hastalığı: Hangi hastaya hangi ilaç.
13. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği Kongresi. 22-26 Mayıs 2007, Antalya

Venöz ülserlerde tedavi planlaması. Kronik yaralar oturumu.
4. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri. 1-2 Haziran 2007. İstanbul

Kronik venöz yetersizlik paneli. Ulusal klavuz önerileri.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 1. Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Çanakkale

Periferik arter hastalıklarında medikal tedavi paneli. Intermittan klodikasyon tedavisinde cerrahi dışı seçenekler.
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 1. Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Çanakkale

Endovenöz Lazer Tedavisi Konferansı
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi. 12 Aralık 2007.